• SSE Norge

“Tenk nøye etter og hva enn du gjør; verdsett menneskene og miljøet rundt deg!”

Tor Olav Drivstuen

CEO

SSE Norge

SSE Norge AS tilbyr korte leveransetider og høy leveransesikkerhet samt markedets beste utrustning og sprengmidler. Vi benytter egenfabrikerte eksplosiver slik som anfo, bulksprengstoff og dynamitt.

Selv om SSE Norge er en forholdsvis liten aktør i markedet så må vi prestere hver dag og vår grad av service gjenspeiler dette.

SSE Norge er del av Die Société Suisse des Explosifs. Konsernet vil i tiden fremover utvikle SSE Norge AS til en komplett tilbyder av salg av tjenester og varer til anleggsektoren på det norske markedet. Det innebærer godt samsvar med riktig kvalitet av varer og tjenester samt ivareta god kvalitet av Helse, sikkerhet og miljø.

SSE Norges hovedmål

SSE Norges målsetning er at virksomheten ikke skal forårsake ulykker, skader eller tap, det kan være seg på menneskers liv og helse, det ytre miljø eller kunnskap og informasjon.

VÅRE PRODUKTER

Vårt bulksprengstoff Bernhard 70 består av 70 % bulkemulsjon-matrise og 30 % ammoniumnitratprills. Matrisen produseres i Sverige av vår søsterbedrift Norab AB.

Anfo produseres også i Sverige av Norab og vår vannfaste ANFO er kvalitetsmessig godt konkurransedyktig i følge våre kunder.

Vår dynamitt, Minex Eco, er Norab ABs egen resept og blant markedets mest energirike. Detonasjonshastighet på over 6000m/s selv på 36mm patroner borger for hurtig omsetting og høy effekt.

Vi kan tilby et bredt utvalg av tennersystemer slik som ikke-elektriske tennere produsert av Austin Detonator.