• SSE Norge

ANEX A

  • Er et ANFO-sprengstoff basert på porøs ammoniumnitratprills og olje.
  • Kjennetegnes av relativ lav detonasjonshastighetog høyt gassvolum.
  • Har fordelen av å utfylle borehullet fullstendig noe som gir god sprengeffekt.
  • Er tilvirket på en prills som gir god ladeeffekt.
  • Er relativt følsom for vann i borehullet.

HOVEDSAKELIGE ANVENDELSESOMRÅDER

Som pipeladning ved produksjons- og anleggsprengning i steinbrudd og anleggsarbeid.

Ved tunnel- og annen underjordsprengning.

Ved at sprengstoffet helt utfyller borehullet kan maksimal effekt oppnåes. Ladeteknikken gir mulighet til å oppnå en tetthet på 0.95 kg/dm³ eller mer ved underjordsprengning.Ved sprengning over jord kan anvendes trykkluftsladning
for å oppnå en rasjonell ladning.

Diameterforminskning på 2 mm innefor borehullsdiameter på 76-89 mm reduserer ladningskonsentrasjonen med ca 4-5 %.

ANEX A som pipeladning i kombinasjon med dynamitt, eller annet kraftig bunnladningsprengstoff, er et sprengningsteknisk og økonomisk optimalt alternativ. Det er sprengningsteknisk ideelt å ha en kraftig bunn ladning og en avpasset pipladning.

ANEX A gir en pipeladning med en sprengkraft på ca 60 % av bunnladning som gir et bra utslag tatt i betraktning en normal boreplan.

UN NR.: 0082
KLASSE: 1.1.D
TYPE: B ADR
CE: PvTT0812
SERTIFIKAT: 078/02

ENERGI: 3.8 MJ/kg
GASSVOLUM: 980 l/kg
VEKTSTYRKE: 100% av ANFO
TETTHET: 0.88 kg/dm³ ± 0.01

DETONASJONSHAS TIGHET*:
3800 m/s* ± 200 m/s

KRITISK HULLDIAMETER:
30 mm

LAGRINGSFØRHOLD:
max + 32 C0, tørt og luftig

LADNING:
Med godkjent trykkluftsdrevet utrustning

* i 76 mm borehull

FORPAKNING PER PALL:

25 kg plastsekk 600 kg
(med bærehåndtak) 

25 kg striesekk 700 kg 

400 kg storsekk 2 x 400 kg

800 kg storsekk 800 kg

Storsekk levereres i andre kvantiteter etter anvenderens ønsker og behov. 

ANEX A levereres også i storsekk for flere gangers
anvendelser. Slike storsekker er utrustet med bunnventil som letter tømmingen.