• SSE Norge

DETONEX

Er en fleksibel detonerende lunte hvor kjernen består av PETN (pentrit) som er et sprengstoff med meget høyt energiinnhold og høy detonasjonshastighet.

PETN er et kraftig primærsprengstoff som foruten i detonerende lunte er en vanlig ingrediens i mange slag av avanserte primere og booster. PETN har kommet til i større utstrekning og brukesogså i moderne fenghetter for å etterkomme en økt håndteringssikkerhet. For DETONEX grovere enn 20 g/m er i følge DSB-Direktoratet for Samfunnsikkerhet og lederskap, ikke tillatt å bruke som detonerende lunte ved sprengning under jord.

BRUKSOMRÅDE

  • 5 g/m For opptenning av svake rørladninger ved blokkstensbrytning. For opptenning av annen detonerende lunte. For opptenning av ikke-elektrisk tennersystem.
  • 12 g/m For opptenning av annen detonerende lunte og rørladninger med lav detonasjons-stabilitet. Som ekstra initiering i vanskelige borehull med risiko for ikke sammenhengende ladninger. Ved delladninger.
  • 20 g/m og Ved blokkstensprengning og ekstremt forsiktige tettsømmer.
  • 24 g/m For initiering av ANFO – sprengstoff.
  • 40 g/m For liggere ved blokkstensbrytning og tettsømmer inntil bygninger.
  • 60 g/m For slettsprengning og presplitt over og under jord.
  • 80 m/s For slettsprengning under og over jord og presplitt. Som sprengstoff ved forsiktig sprengning.
  • 100 g/m Samme som for DETONEX 80 g/m i hardsprengte bergarter.
  • 150 g/m For slettsprengning og presplitt der hullavstanden kan økes. Som spreng stoff ved forsiktig sprengning. For sprengning av blokker til eksempelvis havn- og dambygging. Som sprengstoff i SAFE-T-CUT. Ved bruk av DETONEX som sprengstoff ved forsiktig sprengning kan hele borehullet fylles med forladningssand uten at DETONEX funksjon påvirkes.

UN NR.: 0065
KLASSE: 1.1.D
ADR
CE: Ineris 0080

ENERGI: 6.4 MJ/kg
GASSVOLUM: 800 l/kg (PETN)
VEKTSTYRKE: 154% av ANFO*
TETTHET: 1.05 kg/dm³

DETONAS JONSHASTIGHET*: 6.000-7.200 m/s
TEMPERATUR: -30 C0– + 50 C0
LAGRINGSTID: 10 år

LAGRINGSFØRHOLD:
max + 32 C0, tørt og luftig

KOBLINGSLENGDE:
minimum 20 cm mellom parallelle ledninger: minst 20-70 cm (avhengig av luntens diameter)