• SSE Norge

HYDRANEX B

  • Er et ANFO-sprengstoff som har større bestandighet mot vann. Dette har fremkommet ved å blande inn komponenter som får sprengstoffet til å danne en beskyttende gele ved kontakt med vann.

ANBEFALT ANVENDELSESMETODE

Før HYDRANEX B helles eller blåses inn i borehullet skal eventuelt vann i hullet fjernes ved utblåsning eller utpumpning. (Det finnes enkle pumper for 76 – 100 mm borehull tilgjenglige). Ladning av HYDRANEX B skal gjøres så raskt som mulig etter at vannet er fjernet og før det renner tilbake. Ladning av bunn- og pipladning bør ved bruk av HYDRANEX B gjøres klar hull for hull umiddelbart etter at vannet er fjernet. Ved større salver og normale vannforhold kan 1/3 sekk av 25 kg HYDRANEX B være en bra beskyttelse mot inntrengning av vann hvis det er lang tid mellom ladning av bunn- og pipladning. Før pipeladningen gjøres må det forsikres om at vannet ikke har trengt inn igjen fra øvre deler av borehullet. HYDRANEX B gir også en god beskyttelse når vannet kan renne ned i borehullet utenfra. Man bør være forsiktig med spill ettersom HYDRANEX B reagerer på vann og gir en fast glatt gele.

HYDRANEX B brukes hovedsaklig ved sprengning i 64 mm borehull og større over jord. Det anvendes også under jord i mindre borehull.

Anvendelsemetoden er særlig viktig for at HYDRANEX B skal fungere på en optimal måte. Man kan ikke helle HYDRANEX B i et vannfylt borehull ettersom tettheten er lavere enn 1.00 og lik andre bulkesprengstoff tåler ikke HYDRANEX B å passere gjennom en vannfylling selv om den hadde tilstrekkelig tetthet. Ettersom vannforholdene varierer kraftig er det vanskelig å gi detaljerte anvisninger. Erfarne fjellsprengere får bruke sin erfaring hvor langt det er mulig å anvende spreng-stoffet. HYDRANEX B gir mulighet til å øke ANFO – andelen vesentlig og dermed forbedre sprengningsøkonomien.

UN NR.: 0082
KLASSE: 1.1.D
TYPE: B ADR
CE: PvTT0812
SERTIFIKAT: 079/02

ENERGI: 37 MJ/kg
GASSVOLUM: 980 l/kg
VEKTSTYRKE: 96% av ANFO*
TETTHET: 0.85 kg/dm³ ± 0.03
DETONASJONSHAS TIGHET*: 3700 m/s**

INITIERING:
Primer eller sprengstoffspatron med tilpasset diameter (minst 70 % av borehullsdiameteren)

KRITISK HULLDIAMETER:
51 mm

LAGRINGSFØRHOLD:
max + 32 C0, tørt og luftig

LADNING:
Med godkjent trykkluftsdrevet utrustning

* Ved vannforekomster som forårsaker geledanninger
øker detonasjonstrykket for HYDRANEX B hvilket øker
sprengeffekten i følge amerikanska undersøkelser.

** i 76 mm borehull

FORPAKNING KG PER PALL:
25 kg plastsekk 600 kg
(med bærehåndtak)

25 kg striesekk 700 kg
350 kg storsekk 2 x 350 kg
700 kg storsekk 700 kg

Storsekk levereres i andre kvantiteter etter kundenes
ønsker og behov.

HYDRANEX B levereres også i storsekk for flere gangers
bruk. Slike storsekker er utrustet med bunnventil som
letter tømmingen.