• SSE Norge

IS/SHOCKSTAR

    • Indetschock/ Shockstar er et system av ikke-elektriske sprengkapsler med trelags tilvirket slange.
    • Systemet passer for pallspregning og omfatter fenghetter med forsinkelsestid på 450-500 ms og kombineres med en koblingsblokk på videre forsinkelsestid på 0-100 ms.
    • Fenghetten er av styrke nr. 8 mens koblingsblokken er utrustet med en minifenghette med begrenset ladningsmengde. Koblingsblokken er ikke ment for å kunne initiere detonerende lunte uten å bruke Indetshock/Shockstar-slange.
    • Alle tennere kan leveres med emballasje slik at de kan lagres og transporteres sammen med eksplosiver.

UN NR.: 
0361 Sprengkapsler 1,4 B
0500 Koblingsblokk 1,4 S

CE:
No 0589 Exp. 3378/99
No 0589 Exp. 1160/98

MAX LAGRINGSTID: 2 år

SPRENGSTOFFMENGDE: 
ca 1g per sprengkapasitet-
styrke 8

HYLSEDIAMETER: 7,5 mm
LAGRINGSFØRHOLD: 
Unngå ekstremt høy
temperatur og luftfuktighet

Intervalltiden ved produksjonsprenging har stor betydning på sprengningsresultatet når vi ser på framløft og stykkfall. Vi drøfter gjerne ulike løsninger med kundene våre.