• SSE Norge

MINEX ECO

  • Er et blandingssprengstoff som kjennetegnes av høy vektstyrke, høy tetthet og høy detonasjonshastighet. Konsistensen er myk og lukten relativ mild.
  • Har gjennom en høy grad av flegmatisering gode sikker hetsegenskaper.Er et gelatinøst dynamittsprengstoff og inneholder en del nitroglyserin i stedet for bare nitroglykol. Dette er positivt for anvendelsen, fordi nitroglyserinandelen reduserer den påvirkningen man får ved hudkontakt og innåndning av dynamittpåvirket luft.

UTVIKLINGEN AV DYNAMIT

  • I de seneste årene har det skjedd en overgang til dynamitt uten innehold av DNT/TNT som betegnes som mer miljøvennlig. NORAB og EXPLOSIV SERVICE har tradisjonelt vært konservativ når det gjelder nye sprengstoff. Årsaken til det er delvis kjennskapen til sprengstoff industriens tendenser til å ukritisk følge den siste utviklingen. Videre har vi ikke kunnet merke oss noen spesielle egenskaper hos de såkalte miljødynamittene som har gjort dem bedre enn tidligere typer dynamitt. MINEX har blitt brukt i lang tid, tidligere under navnet NOREX, og er vel etablert hos forbrukerne.Det fins ingen formell hindring i å bruke DNT/TNT slik markedet har antatt å tro. DNT har tradisjonelt tidligere vært en særskilt viktig ingrediens for tilvirkning av dynamitt med særskilt høyt sikkerhetsnivå. (I Sverige) Etter flere års forhandling og diskusjoner med produsenten kunne NORAB i januar 2003 introdusere MINEX Eco uten DNT/TNT. MINEX Eco har samme sprengtekniske egenskaper som tidligere MINEX med høy vektstyrke, detonasjonshastighet og tetthet. Sist men ikke minst, har den gode sikkerhetsegenskaper når det gjelder håndtering.

UN NR.: 0082
KLASSE: 1.1.D
TYPE: B ADR
CE: PvTT0812
SERTIFIKAT: 078/02

ENERGI: 3.8 MJ/kg
GASSVOLUM: 980 l/kg
VEKTSTYRKE: 100% av ANFO
TETTHET: 0.88 kg/dm³ ± 0.01

DETONASJONSHAS TIGHET*:
3800 m/s* ± 200 m/s

KRITISK HULLDIAMETER:
30 mm

LAGRINGSFØRHOLD:
max + 32 C0, tørt og luftig

LADNING:
Med godkjent trykkluftsdrevet utrustning

* i 76 mm borehull

FORPAKNING PER PALL:

25 kg plastsekk 600 kg
(med bærehåndtak) 

25 kg striesekk 700 kg 

400 kg storsekk 2 x 400 kg

800 kg storsekk 800 kg

Storsekk levereres i andre kvantiteter etter anvenderens ønsker og behov. 

ANEX A levereres også i storsekk for flere gangers
anvendelser. Slike storsekker er utrustet med bunnventil som letter tømmingen.