• SSE Norge

NORSTAR

  • Norstar er en elektrisk fenghette med Vanadium gløde tråd og er følgelig en VA-tenner.
  • I den nye europeiske klassifiseringen av elektriske spreng kapsler finnes fire klasser.  Norstar tilhører klasse 3.
  • Norstar er utstyrt med fast koblingshylse.
  • Fenghetter fra de ulike klassene kan ikke blandes i samme salve da de har ulike tennimpulser.
  • Alle tennere kan leveres med emballasje slik at de kan lagres og transporteres sammen med eksplosiver.

UN NR.: 0255 Sprengkapsel 1,4 B
CE: No 1019-001/ v/ 2006

MAX LA GRINGSTID: 2 år
SPRENGSTOFFMENGDE: ca 1g per sprengkapasitet- styrke 8
HYLSEDIAMETER: 7,5 mm
LAGRINGSFØRHOLD: Unngå ekstremt høy temperatur og luftfuktighet

I beregningene for koblingsanvisninger har vi gått ut fra an tennkabelmotstand på 5 ohm.

Sprengkapsler av ulike klasser som 1, 2 og 3 kan ikke kobles sammen i samme salve.