• SSE Norge

TOVEX

  • Er et watergelsprengstoff basert på monometylaminnitrat og visse typer, også aluminium for høyning av energiinnholdet.
  • Er et NG-fritt sprengstoff med høy håndteringssikerhet og vannbestandighet. Konsistensen hos TOVEX kan betegnes som seig og sammenhengende og med god evne ved behov for å utfylle borehullet.
  • Viser svært gunstige gassverdier, som kan ha betydning ved sprengning uten jord.
  • Er følsom for sprengkapsler og kan initieres med standardsprengkapsler.
  • BRUKSOMRÅDE

    TOVEX S EXTRA er blitt fremstillt for å oppnå så høy vektstyrke som mulig med vannbasert sprengstoff. I de fleste tilfeller kan TOVEX S EXTRA derfor erstatte dynamitt som bunnladningssprengstoff. Når TOVEX S EXTRA ble utviklet på 80-tallet med spesielt høyt energiinnhold, ble TOVEX S EXTRA brukt i steinbrudd i stedet for dynamitt. På den tiden brukte nesten ingen ANFO, men patronert i hele salven. Ikke noe annet vannbasert sprengstoff klarte oppgaven. TOVEX T har lavere vektstyrke og høyt gassvolum.

    TOVEX T arbeider skånsomt og er derfor spesielt anbefalt som pipeladning ved forsiktig sprengning ved bebyggelse eller ved andre sprengninger der man vil ha kontroll over utkast og rystelser. Det har vist seg at kombinasjonen TOVEX S EXTRA som bunnladning og TOVEX T som pipeladning kan redusere rystelser vesentlig sammenlignet med konvensjonelle sprengstoff ved bruk av samme boreplan. Har man problem med rystelser er det en bra løsning.

UN NR.: 0241
KLASSE: 1.1.D
TYPE: E
ADR
CE: Ineris 0080
SERTIFIKAT: EXP.03.001-002

ENERGI: 37 MJ/kg
GASSVOLUM: 980 l/kg
VEKTSTYRKE: 96% av ANFO*
TETTHET: 0.85 kg/dm³ ± 0.03
DETONASJONSHAS TIGHET*: 3700 m/s**

INITIERING: 
Fenghette styrke 8
detonerende lunte min 10 g/m

FENGHETTEF ØLS OMHET: -10C0
KRITISK HULLDIAMETER: 25 mm
LAGRINGSTID: 2 år
LAGRINGSFØRHOLD: max + 32 C0, tørt og luftig
HØYESTE VANNTRYKK: 0.25 Mpa
VANNBESTANDIGHET: God

* Gjennom det høye energiinnholdet hos TOVEX S EXTRA er vektstyrken 119% av ANFO beregnet på vanlig måte på energi og gassvolum. Gjennom lavere detonasjonshastighet og annen arbeidsmåte enn dynamitt bør man praktisk regne med en vektstyrke på ca 110% av ANFO.

** De lave verdiene for detonasjonshastigheten viser til patroner med liten diameter som 25-30 mm. F. eks 50 mm har 4.000 m/s.