Bulkemulsionssprengstoff

Bernhard 70 er SSE Norges bulkemulsjoneksplosiv som består av 70% Bernhard bulkemulsjon og 30% ammoniumnitratpriller. På grunn av sin motstand mot vann er Bernhard 70 egnet for sprengning i både tørre og våte borehull.

Bulkemulsjonen pumpes sammen med ammoniumnitratpellets i borehullet. Komponentene hver for seg er ikke eksplosive og emulsjonen blir sensibilisert ved kjemisk gassing først når den pumpes ned i borehullet. Dette betyr større sikkerhet i transport og håndtering.

Etter lasting i borehullene, gasser emulsjonsblandingen med tettheten synkende.