Bulkemulsionssprengstoff

Bernhard 70 er SSE Norges bulkemulsjoneksplosiv som består av 70% Bernhard bulkemulsjon og 30% ammoniumnitratgranulat. På grunn av sin motstand mot vann er Bernhard 70 egnet for sprengning i både tørre og våte borehull.

Bulkemulsjonen pumpes sammen med ammoniumnitratgranulat i borehullet. Komponentene hver for seg er ikke eksplosive og emulsjonen blir sensitert ved kjemisk gassing først når den pumpes ned i borehullet. Dette betyr større sikkerhet i transport og håndtering.

Etter lading i borehullene, gasser emulsjonsblandingen med synkende tetthet.