Kontakt

Bo-Göran Johansson

Daglig leder

CECILIE FALCK MOEN

Administration / Personal

Rajasingham Cumaravelu

Regnskap / Rapportering

TOR OLAV DRIVSTUEN

HMS / KS

OLAV DRIVSTUEN

Sikkerhetsrådgiver

ØIVIND ANDERSEN

Salgleder / Teknisk Rådgiver

Per Espen Kvaal

Salgleder / Teknisk Rådgiver

OLE LARSEN

Logistikk Trøndelag

Colin Hampson

Lager

Erik Okstad

Driftsledare Bulk